Kárelhárítási helyek a Tisza és a Szamos mentén I ütem

„Az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezése” projekt a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén valósult meg. 

Úszóműves kárelhárítási helyek:

Tisza folyó 704+150 fkm szelvényében - (Tivadar)
Tisza folyó 669+180 fkm szelvényében - (Aranyosapáti)
Tisza folyó 684+550 fkm szelvényében - (Vásárosnamény)
Szamos folyó 3+700 fkm szelvényében - (Olcsva)

A vízgyűjtő államhatárokkal osztott: Magyarország mellett, Szlovákia, Ukrajna és Románia osztozik. Magyarország alvízi ország, s a Kárpátokból ideérkező vízfolyások (Tisza és három balparti mellékfolyója a Túr, a Szamos és a Kraszna) a Felső-Tisza-vidék külföldi eredetű vízszennyezéseknek való erős kitettségét okozzák. A folyóvizek szállító közegként funkcionálnak, és a felvízi országok vízgyűjtőjén tapasztalható környezeti problémákat közvetítik hazánkba. A FETIVIZIG területén regisztrált környezeti káresemények nagy részét a külföldi eredetű kommunális hulladékszennyezés teszi ki, így ez tekinthető a legjelentősebb problémának.

A kiépített műtárgyak segítik a felszínen úszó szennyeződések kiszűrését, kiszedését, rakodását és elszállítását.

Olcsva
Aranyosapáti
Tivadar
Vásárosnamény