Sényő belterületi csapadékvíz elvezetés

A beruházás során a jelenlegi meglévő csapadékvíz elvezető csatornák nyomvonalán kerülnek kiépítésre az új mederburkolatos és zárt csatornák, új lejtésviszonyok kialakításával. A településen gravitációs nyitott, zárt csatornahálózat létesül. A befogadók védelmére iszaptérrel rendelkező olajfogók készülnek. A csapadékvizek helyben tartását a záportározó és vízszint szabályozó műtárgy valósítja meg.

A meglévő földmedrű szikkasztó árkok, valamint a betonlapos árkok és folyókák korszerű elemekkel burkolt árokká épülnek át a kivitelezés során.