Nyíregyháza Bujtosi-tó rekonstrukciója

Projekt megnevezése: Nyíregyháza Bujtosi-tó rekonstrukciója

Műszaki tartalom:

A Bujtosi-tórendszeren belül a Belső körút és a László út között található az érintett tóegység területe.

Jelenlegi állapot:

A Bujtosi-tó meghatározó szerepet tölt be Nyíregyháza Város társadalmi és gazdasági életében, valamint a természetvédelmi értékek megőrzésében. A tórendszer mesterségesen kialakított sekélyvizű tározó, melynek karbantartásáról (folyamatosan, tervszerűen) gondoskodni kell, ezért az alábbi rekonstrukciós munkák lettek megtervezve:

  • nádkaszálás,
  • gyökérzónás iszapkotrás

A rekonstrukcióval érintett tó felülete: 17.965 m2

Felmérés hiányában a megrendelőtől kapott információk és a bejárás alkalmával tapasztaltak alapján készítettük, határoztuk meg a feliszapolódás mértékét.

A náddal benőtt terület a partéltől maximun 17 m, mely alapján a számított felület: 8.773 m2.

 A tervezett műszaki megoldás:

A cél a tó belső vízterének javítása, a tározó kapacitásának, használati értékének fenntartása illetve növelése a környezetének károsítása nélkül. A belső áramlási folyamatok elősegítése, az eutrofizációs folyamatok lassítása, a vízminőség és használati értékek védelme.

Munkafolyamatok:

  1. Irtás:

A nádkaszálást az időjárási tényezők határozzák meg, mind a munka műszaki megoldását tekintve, mind az ütemezést tekintve.

  1. Kotrás és szikkasztó depóba szállítás:

A kotrási munka 17 m gémkinyúlású hidraulikus forgó felső-vázas lánctalpas kotróval kerül kivitelezésre. Az állagmegóvás elősegítése céljából használt gumiabroncsokat, és gumilapokat helyezünk a lánctalpak alá.

A kitermelt gyökérzónás iszap elszállítása teherautókkal történik. A tó Keleti oldalán (Belső körút mellett) ideiglenesen szikkasztó depóniába kerül az iszap víztartalmának csökkentése érdekében.

A depó kialakításában egy gumikerekes hidraulikus forgó felső-vázas kotró van a segítségünkre.

  1. Szállítás lerakóba:

Az ideiglenes depóniából való elszállítás teherautókkal történik majd, a végleges lerakóhelyre.

Rövid híradás a munkáról a helyi, Nyíregyházi TV-ben.