A Királyéri öblözetben a Király-ér 39+385-42+065 szelvények, valamint a Forgácsháti csatorna 1+396-5+652 szelvények közötti kotrása és depóniarendezése

Forgácsháti csatorna: A mederből a 1+396-5+652 szelvények között ~ 1,5 m3/fm mennyiségű iszap eltávolítására kerültsor. A kotrási munka becsült mennyisége: ~6390 m3. A fenntartási munkával érintett szakaszon 6 db 1,40 x1,60 m belméretű műtárgy van, melynek az iszaptalanítását elvégeztük. A kivitelezés során a mederből a cserjét eltávolítottuk, melynek mennyisége 0-4 cm tőátmérő között 10 000 m2, 4-10 cm tőátmérő között 200 m2. Az eltávolított cserjét zúztuk. A kotróútban és mederben lévő 66 db fa kitermelését és elszállítását végrehajtottuk.

Királyéri öblözet: A mederből a 39+385-42+065 szelvények között ~ 1,5 m3/fm mennyiségű iszap eltávolítására került sor. A kotrási munka becsült mennyisége: ~4020 m3. A fenntartási munkával érintett szakaszon 1 db 1,20x1,20 m belméretű műtárgy van, melynek az iszaptalanítását elvégeztük. A kivitelezés során a mederből a szórvány cserjét eltávolítottuk, melynek mennyisége 0-4 cm tőátmérő között 8 000 m2. Az eltávolított cserjét zúztuk.