Infrastruktúra fejlesztés a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén

Vállalkozási szerződés a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés a Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén” elnevezésű KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosító számú projekt kivitelezési (vízgazdálkodási) feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály út 77.) (a továbbiakban „Megrendelő”) a Közbeszerzési Értesítő 2014. szeptember hó 15.-én megjelent 2014/108 számában 19135/2014 számon ajánlati felhívást tett közzé Vállalkozási szerződés a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztés a Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint-csökkentő tározó területén” elnevezésű KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosító számú projekt kivitelezési (vízgazdálkodási) feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint megnevezéssel a KEOP-2.1.3/11-2013-0001 azonosító számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2014. november hó 13. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, a KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. és a NYÍR-WETLAND Szolgáltató Kft által közösen létrehozott konzorcium.

Műszaki tartalom:

A Tiszából kivezetett illetve szivattyúsan kiemelt vizek megfelelő hasznosításához, valamint az anyagnyerő helyek vizes élőhellyé vagy vízfelületté alakításához:

  1. 20 db vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgy építése,

  2. 12 db áteresz, mederátjáró építése,

  3. 2.369 m2 beton rakott terméskőburkolat építés, 

Társulati csatorna rekonstrukciója 15 db, 37.515 m hosszon a belvizek mélyebb területekre történő eljuttatása, vízpótlása céljából:

  1. 36.993 m3 gépi iszaptalanítás,

  2. 2.000 m3 kézi iszap kitermelés

  3. 1.200 m2 beton rakott terméskőburkolat építés

A tiszai vízpótlás rugalmasabb szétosztása érdekében a vízpótlás mentén depónia kialakítása hozzávetőlegesen 14 km hosszban:

  1. 185.000 m3 töltésépítés

1 db szivattyúzási hely kialakítása a Tisza 597,8 fkm szelvényben, NATURA 2000 területen.

A Vállalkozó feladata volt a Kiviteli tervek, megvalósulási terv készítése, tájhasználati és gazdálkodási terv készítése, régészeti szakfelügyelet, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok elkészítése.

 

Társaságunk konzorciumi részesedése 40 %-volt.

A Vállalkozói díj nettó 1.134.933.747,- forint.

A munkák megkezdésének időpontja 2015. 01. 22, majd a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárási dátuma 2015. 11. 09.

M9-M10 kész
Vízkiviteli hely előtte
Vízkiviteli hely előtte
Vízkiviteli hely építés
Vízkiviteli hely építés
Vízkiviteli hely kész
ta-2 építés
ta-2 építés
ta-2 kész
ta-1 építés
ta-1 kész
M19 építés
M19 építés
M19 kész
M18 építés
M18 kész
M17 építés
M17 építés
M17 kész
M16 építés
M16 kész
M12 építés
M12 építés
M12 kész
M12 kész
M10 építés
M10 építés
M10 építés
M10 építés
M10 építés
M9 építés
M9 építés
M9-M10 kész
M9-M10 kész
M4 építés
M4 kész
M4 kész
M3 építés
M3 kész
M3 kész
M2 építés
M2 kész
M1 építés
M1 építés
M1 építés
M1 építés
Kotrás
Kotrás
Északi depónia építés
Északi depónia építés
Északi depónia építés
Északi depónia építés
Északi depónia kész
Északi depónia kész
Északi depónia kész