HHG polgári halastó kivitelezése

A Polgár I. és III. halastavak természetvédelmi célú vizes élőhely rehabilitációja című, KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0028 azonosító számú projekt keretében vizes élőhely rehabilitációja

NATURA 2000 védett természeti területen engedélyezett és kivitelezett létesítmények:

- I. és III. vizes élőhely,

- Raktártó-etető tavak 18 db,

- Műtárgyak:

- 37 db műtárgy átépítése (műtárgy bontása, bontás után, régi műtárgy helyén, illetve közelében építés),

- 40 db műtárgy bontása (átépítés előtti bontás 37 db és 3 db műtárgy bontása),

- 5 db műtárgy felújítása,

- 1 db új műtárgy építése,

- Csatornaépítés:

- 5. sz. tápcsatorna 902,05 fm hosszban.
- 4. sz. lecsapoló csatorna 330,05 fm hosszban.
- Vízelvezetést elősegítő árkok összes hossza: 6.163,8 m

- Töltések összes hossza: 6598,65 m

- Kiegészítő munkák:

- 2. sz. szervizút 0+015,5 – 0+742,6 szelvények közötti szakaszának helyreállítása

Elötte
Elötte
Elötte
Elötte
Elötte
Elötte