Beregi csatornák kotrása

Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés projekt keretében a FETIVIZIG és társulati kezelésû csatornák felújítása.

Cégünk alvállalkozói szerződést kötött a munkák elvégzésére a „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt, a KÖTIVIÉP’B Kft, a Colas Alterra Építőipari zRt, és a „HIDÉPÍTŐ SPECIÁL” Kft által alkotott konzorciummal.

Műszaki tartalom:

A szerződés tárgyát képező munka alapadatait a VIZITERV Consult Kft. által 1294/2014 tervszám alatt készített, 1.6 munkarész számú, FETIVIZIG és társulati kezelésű csatornák felújítása című kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.

A feladat: a Kiviteli terv szerinti munkák teljes körű elvégzése, 59,750 km csatorna hosszban.

Társaságunk alvállalkozói részesedése 100 %-volt.

Az alvállalkozói díj nettó 164.543.300,- forint.

A munkák megkezdésének időpontja 2014. 12. 02., majd a befejezésének dátuma 2015. 11. 03.

A munkákra 36 hónap jótállás van kikötve.

Kotrás után a Szipa főcsatorna
Munkák előtt a Szipa főcsatorna
Munkák előtt a 27. sz. csatorna
Hetei csatorna nádkaszálás géppel
Cserjeirtás a Gulácsi oldalágon
Szipa főcsatorna cserjézés
Írtás a Szipa főcsatornán
Írtási munka a Makocsa főcsatornán
Írtás a Szipa főcsatornán
Írtás után a 15. sz. csatorna
Fakivágás a Nyárfás csatornán
Fakihordás a Szipa főcsatornán
Szipa főcsatorna kotrása.
Szipa főcsatorna kotrása.
Szipa főcsatorna kotrása.
Szipa főcsatorna kotrása.
Kotrás közben a Szipa főcsatorna
Szipa főcsatorna kotrás
Szipa főcsatorna kotrása.
Partrendezés az üzemi csatornán
Földelszállítás a Gorondi csatornán
Kotrás közben a nagyréti csatorna
Kotrás közben a Szipa főcsatorna
Kotrás után a halvány csatorna
Munka közben a csepleszi oldalág
Munka közben a Halvány csatorna
Gerzon csatorna kotrás
27. sz. csatorna kotrása
Deponiarendezés 15. 1. sz. csatornán
Deponiarendezés a Halvány csatornán
Kotrás után a Szipa főcsatorna
Munkák után a Gorondi csatorna
Kotrás után a 15. 3. sz. csatorna
Szipa főcsatorna kotrás után.