Belvízkezelési fejlesztések Anarcs község területén TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008 azonosító számú pályázat keretében

Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése a vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervdokumentációban foglaltak alapján:

Elvégzendő munkák:

  • Rákóczi utca és Kölcsey Ferenc utca közötti szakaszon három záportározó kialakítása a jelenlegi szikkasztó árokból;
  • Petőfi Sándor utcán nyílt csatornák zárt rendszerré alakítása, a keletkezett csapadékvizeknek útpadka folyókákkal történő elvezetése zárt rendszerekbe;
  • József Attila utcán nyílt csatornák egy részének zárt rendszerré alakítása, a keletkezett csapadékvizeknek útpadka folyókákkal történő elvezetése zárt rendszerekbe;
  • Kölcsey Ferenc utcán a lapburkolt csatorna helyett mederburkolt csatornák építése a megfelelő esések kialakításával;
  • Petőfi Sándor és Csillag utcán keletkezett csapadékvizek záportározóba vezetése;
  • Az 542 hrsz. ingatlanon lévő csatorna Omega 250/350 résfolyókával történő kiváltása.