Baktalórántháza belvíz-elvezető rendszerének felújítása a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében

Baktalórántháza belterületén kiépült vízelvezető rendszer található. A csapadékvíz rendszer befogadója alapvetően a települést nyugatról határoló Lórántházi-folyás.

A belterületi rendszer közút melletti monolit beton folyókákból, burkolt és burkolatlan árkokból, illetve víznyelőaknákkal ellátott zárt vezetékekből áll.

A projekt feladata:

A terület tisztítása és a felújítandó művek, átereszek elbontása, a vízelvezető árkok burkolása, a TB idommal burkolt árkoknak a kapubejárók előtt TB fedlapokkal történő lefedése. Az érintett víznyelőaknák felújítása, kitisztítása és új öntöttvas víznyelőráccsal és illeszkedő betongallérral történő ellátása.

A támfalak felújítása, a kapubejárók terv szerinti helyreállítása, szikkasztóárok melletti fásítás.

A felújítást követően a 4105 sz. ök. út mentén a padka helyre állítása.

01 Elkészült burkolt árok
02 Elkészült burkolt árok 3
03 Elkészült burkolt árok 2
04 Elkészült bevezetés
05 Befogadóba való bevezetés
06 Csapadékvíz befogadóba vezetése
07 Burkolt árok építése munkaközi
08 Burkolt árok építése közben
09 Folyóka építése
10 Folyóka építése munkaközi
11 Padkafolyóka elkészült
12 Padkafolyóka építés közben
13 Padkafolyóka építés közben 2
14 Elkészült padkafolyóka
15 Elkészült padkafolyóka úthelyreállítással
16 Folyóka és burkolt árok építése
17 Depónia
18 Depónia hely
19 HK depónia
20 Mederburkoló Depónia
21 FőÚt alatti áteresz tisztítása
22 Út alatti áteresz tisztítása