A „Tiszalök - Belterületi belvízelvezető árkok rekonstrukciója”

Földmedrű árok kotrása,
Meglévő burkolt árok iszaptalanítása,
Különböző méretű TB  árokburkoló elem lerakása, kapubejárókban fedlappal,
PRT beton árokburkoló elemek beépítése,
Meglévő összetört beton csatorna átépítése,
Meglévő beton csatornaszakaszok, átereszek gépi mosatása,
Átereszek átépítése,

A munkák során a közmű-kezelőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, szükség szerint helyszíni egyeztetésekkel.
A munkákat teljes egészében saját gépi és emberi erőforrással végeztük.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2018. 08. 24.

11_árok munka előtt
12_árok munka után
21_földmedrű árok munka előtt
22_földmedrű árok munka után
31_burkolt árok munkák előtt
32_burkolt árok munkák után
41_földmedrű árok munka előtt
42_földmedrű árok munka után
51_burkolt árok munka előtt
52_burkolt árok munka előtt
61_földmedrű árok burkolás előtt
62_földmedrű árok burkolás után
71_földmedrű árok burkolás előtt
72_földmedrű árok burkolás után
81_burkolt árok munka előtt
82_burkolt árok munka után
91_földmedrű árok burkolás előtt
92_földmedrű árok burkolás után